Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Menu podmiotowe  / Rada Miejska  / Kodeks etyki radnego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Kodeks etyki radnego Kodeks etyki radnego

Kodeks etyki radnego Rady Gminy w Łagowie

"Bądź zawsze obiektywny i świadomy tego, co robisz. Poczuwaj się do odpowiedzialności nie tylko za to, co było twoim bezpośrednim udziałem, lecz również za wszystko to, na co mogłeś mieć wpływ."

/ Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, red. Janina Filek /

Mając na względzie jak najlepsze wykonywanie zadań i obowiązków radnego określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./, ustanawia się Kodeks Etyki Radnego Rady Gminy w Łagowie, oparty na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności.

§ 1

Cele Kodeksu:

1. określenie wartości i standardów postępowania, których powinni przestrzegać radni wypełniając swoje obowiązki;

2. wspieranie radnych w przestrzeganiu tych wartości i standardów w zgodzie z oczekiwaniami i przy akceptacji społeczności lokalnej;

3. informowanie mieszkańców o wartościach i standardach wyznaczających sposób wykonywania mandatu radnego, jakich mają prawo oczekiwać od radnych.

§ 2

Zasady wykonywania mandatu radnego:

1. Radni pełniąc służbę publiczną dbają o wykonywanie zadań publicznych oraz o mienie gminy z uwzględnieniem interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu mieszkańców.

2. W wykonywaniu mandatu stosują w szczególności zasady:

  1. bezstronności: sprawując funkcje publiczne powinni podejmować decyzje, kierując się dobrem publicznym; nie powinni kierować się chęcią odniesienia korzyści finansowych dla siebie, krewnych czy przyjaciół,
  2. niezawisłości: sprawując funkcje publiczne nie powinni stawiać się w sytuacji finansowej czy jakiejkolwiek innej zależności od osób trzecich lub od organizacji, które mogłyby wpływać na sposób sprawowania ich funkcji publicznych,
  3. obiektywizmu: podczas wypełniania zadań publicznych powinni kierować się kryteriami merytorycznymi,
  4. odpowiedzialności: sprawując funkcje publiczne odpowiadają przed wspólnotą samorządową za swoje decyzje oraz działania i muszą poddać się wszelkim odpowiednim dla ich funkcji procedurom kontrolnym,
  5. jawności: sprawując funkcje publiczne powinni podejmować decyzje i działać tak jawnie, jak to jest tylko możliwe; powinni podawać uzasadnienie swoich decyzji,
  6. uczciwości: sprawując funkcje publiczne powinni ujawniać wszelkie uzyskiwane korzyści związane z zajmowanymi stanowiskami,
  7. przywództwa: sprawując funkcje publiczne powinni promować i wspierać realizację wymienionych zasad, zaczynając od siebie i dając przykład innym.

3. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od radnego poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Mieszkańcy oczekują od radnego wysokich standardów etycznych zachowań.

4. Radni pełnią funkcje w ramach prawa i działają zgodnie z prawem; podejmowane przez nich rozstrzygnięcia posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Radni respektują ustawową zasadę podziału kompetencji organów gminy, nie ingerują w kompetencje organu wykonawczego i dbają o suwerenność organu stanowiącego.

6. Radni zobowiązani są do znajomości przepisów prawa będących podstawą wykonywania ich mandatu.

7. Radni systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje związane z wykonywaniem mandatu poprzez udział w szkoleniach, kursach i samokształcenie.

8. Radni nie podejmują działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa i niniejszego kodeksu.

9. Radni dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnegozachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej.data wytworzenia2013-11-29
data udostępnienia2013-11-29
sporządzone przezSitarz Marek
opublikowane przezMarek Sitarz
ilość odwiedzin747
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, tel.: 41 343 70 54, fax: 41 343 70 51 , urzad@lagowgmina.pl, www.lagowgmina.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8