Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łagowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Menu przedmiotowe  / Przetargi
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Przetargi Przetargi
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa drogi gminnej Wola Łagowska (Kącik)- Gęsice – etap II

Ogłoszenie nr 512610-N-2018 z dnia 2018-02-01 r.

Gmina Łagów: Rozbudowa drogi gminnej Wola Łagowska (Kącik)- Gęsice – etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi gminnej Wola Łagowska (Kącik)- Gęsice – etap II
Numer referencyjny: IZP.271.08.2018
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej nr380049T Wola Łagowska (Kącik) – Gęsice w km 0+516,89 do 1+396,73 wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi w msc. Wola Łagowska 2. Projekt pn. Rozbudowa drogi gminnej Wola Łagowska (Kącik)- Gęsice – etap II uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 3. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej na długości około 880m. Realizacji inwestycji obejmuje: a) rozbudowę drogi gminnej długości około 880m, b) rozbudowę skrzyżowania zwykłego, przedmiotowej drogi z droga gminną nr 338002T realizacji Łagów- Bardo, c) budowę chodnika, d) budowę i przebudowę systemu odwodnienia, e) zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotowa drogą kablowe sieci elektroenergetyczne, kablowe sieci teletechniczne i sieci wodociągowej, f) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, g) rozbiórkę istniejących elementów kolidujących z rozbudową, h) wykonanie oznakowania i) inne roboty o charakterze przygotowawczym, porządkującym i wykończeniowym. 4. W ramach zadania zostanie wykonana droga jednojezdniowa dwukierunkowa, po jednym pasie ruchu o szerokości 2,5 m w każdym kierunku o nawierzchni z betonu asfaltowego. Dowiązanie do początkowego i końcowego odcinka poprze odpowiednie ukształtowanie jezdni. Dowiązanie do istniejącej krawędzi drogi gminnej nr 338002T relacji Łagów- Bardo należy wykonać za pomocą rampy drogowej poprzez obrót względem osi projektowanego odcinka. 5. Chodnik lewostronny o szerokości 2,05 m o nawierzchni z kostki betonowej. Chodnik bezpośrednio usytuowany przy krawędzi jezdni, a od niej oddziela go krawężnik o wymiarach 15x30 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesiony ponad krawędź jezdni 12 cm. 6. Pobocza wykonać z mieszanki kruszywa niezwiązanego o gr. 20 cm, szerokość poboczy 0,75 m. 7. Odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie odpowiednich pochyleń poprzecznych i podłużnych nawierzchniom: jezdni, chodników, zjazdów oraz za pomocą rowu odwaniającego, rów częściowo umocniony z elementów betonowych typu mulda. Przepusty pod koroną drogi fi 60 w km 0+742,27, fi 80 zlokalizowany na włączeniu zjazdu publicznego, fi 100 w km 0+765,19.

 ogłoszenie o zamówieniu, siwz wraz z załącznikamidata wytworzenia2018-02-01
data udostępnienia2018-02-01
sporządzone przez
opublikowane przezBeata Skrzyniarz
ilość odwiedzin234
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, tel.: 41 343 70 54, fax: 41 343 70 51 , urzad@lagowgmina.pl, www.lagowgmina.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8