Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie
Menu góra
Strona startowa Menu przedmiotowe Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny i dodatki
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zasiłek rodzinny i dodatki, bieżące, menu 82 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Łagowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zasiłek rodzinny i dodatki

Data wytworzenia 2013-12-06, ostatniej modyfikacji 2013-12-06 15:26

Wymagane dokumenty

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny; skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka; orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne; zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło
Data wytworzenia 2013-12-06, ostatniej modyfikacji 2013-12-06 15:14

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się: ?w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności
Data wytworzenia 2013-12-06, ostatniej modyfikacji 2013-12-06 15:13

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.
Data wytworzenia 2013-12-06, ostatniej modyfikacji 2013-12-06 15:12

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku: ? do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności; ? powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
Data wytworzenia 2013-12-06, ostatniej modyfikacji 2013-12-06 15:11

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Wysokość dodatku - 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: ? drugi z rodziców dziecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; ? powództwo o ustalenie świadczenia
Data wytworzenia 2013-12-06, ostatniej modyfikacji 2013-12-06 15:10

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Wysokość dodatku 400,00 zł miesięcznie. Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: ? 24 miesięcy kalendarzowych; ? 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu; ?72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje
Data wytworzenia 2013-12-06, ostatniej modyfikacji 2013-12-06 15:09

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka; Dodatek przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięczne na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Data wytworzenia 2013-12-06, ostatniej modyfikacji 2013-12-06 15:08

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Wysokość dodatku - 1000,00 zł. ? Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. ? W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.