Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie
Menu góra
Strona startowa Menu przedmiotowe Świadczenia rodzinne Fundusz alimentacyjny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Fundusz alimentacyjny, bieżące, menu 86 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Łagowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Z dniem 01 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 07 września 2007 roku (t.j. Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 ze zmianami) Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu składa się w Dziale Świadczeń Rodzinnych ul. Rynek 62,26-025 Łagów, jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy zamieszkują na terenie gminy Łagów.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne- świadczące o bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy
 2. w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny przebywa poza- granicami Rzeczpospolitej Polskiej i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą należy przedłożyć informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą
 3. zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu- podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny wydane przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego na rok poprzedzający okres świadczeniowy tj. 2009 rok.
 4. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej
 5. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów,
 6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty-,odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty,odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed
 7. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna-mediatorem prawnego dla osoby uprawnionej
 8. zaświadczenia o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły- lub szkoły wyższej (w przypadku osób uprawnionych powyżej 18 roku życia)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej

 • do 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej.
 • do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.

Osoba uprawniona oznacza osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów tytułem wykonawczym jednakże nie wyżej niż 500,00zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
 3. zawarła związek małżeński. Jednocześnie informujemy, że tutejszy Ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którzy zamieszkują na terenie gminy Łagów i nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego wobec swoich dzieci.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
 3. zawarła związek małżeński. Jednocześnie informujemy, że tutejszy Ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którzy zamieszkują na terenie gminy Łagów i nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego wobec swoich dzieci.

Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień z funduszu alimentacyjnego zawarte są w ustawie z dnia 07 września 2007 roku (DZ.U. z 2009 Nr. 1 poz. 7 ze zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).

Ponadto informacji udzielają oraz wnioski przyjmują pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych ul. Rynek 62

Metryka

sporządzono
2013-12-09 przez Sitarz Marek
udostępniono
2013-12-09 00:00 przez Sitarz Marek
zmodyfikowano
2013-12-09 12:09 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1725
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.